ETNOBIOLOGIA POLSKA
Rocznik poświęcony etnobotanice, etnozoologii i etnomykologii
A Polish language journal devoted to ethnobotany, ethnozoology and ethnomycology


ISSN 2083-6228

obecnie wydawcą pisma jest Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (do nr 5 firma AHA

Redaktor naczelny: dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj, Zakład Botaniki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski,

Zastępca redaktora naczelnego: dr Monika Kujawska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, monikakujawska@gmail.com


ROCZNIK 2021 (10)

Köhler Piotr. Etnobotanika zaraz (epidemii) w świetle ankiety Józefa Rostafińskiego (1850–1928) z 1883 r. Ethnobotany of plagues (epidemics) based on Józef Rostafiński’s (1850–1928) questionnaire, distributed in 1883 , pp. 7-20

W roku 2020 z powodu pandemii numer Etnobiologii Polskiej nie ukazał się.

ROCZNIK 2019 (9)

Kalemba-Drożdż Małgorzata. Jadalne kwiaty nie takie straszne. Komentarz do artykułu: “Are wild and cultivated flowers served in restaurants or sold by local producers in Denmark safe for the consumer?” w Food and Chemical Toxicology. Edible flowers not so scary. Comment on article: “Are wild and cultivated flowers served in restaurants or sold by local producers in Denmark safe for the consumer?” in Food and Chemical Toxicology, pp. 7-16

Köhler Piotr. Odpowiedź Marii Hempel (1834-1904) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850- 1928) ogłoszoną w 1883 r. Maria Hempel’s (1834-1904) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, pp. 17-26

Köhler Piotr. Lnicznik siewny (Camelina sativa (L.) Crantz) w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850–1928) z 1883 r. Camelina (gold-of-pleasure, Camelina sativa (L.) Crantz) in Józef Rostafiński’s (1850–1928) questionnaire, distributed in 1883, pp. 27-36

Stolarz Przemysław, Ukleja Anna, Steckiewicz Roman. Znajomość grzybów jadalnych i trujących wśród studentów kierunków medycznych, lekarzy i ich rodzin Knowledge on edible and poisonous mushrooms in medical students, physicians and their families , pp. 37-42

ROCZNIK 2018 (8)

Radomski Mikołaj & Sobisz Zbigniew. Rośliny trujące z terenu Pomorza w dziewiętnastowiecznych zbiorach pastora Georga Gotthilfa Homanna (1774–1851) z Budowa. Poisonous plants from the area of Pomerania in the nineteenth century herbaria of Pastor Georg Gotthilf Homann (1774–1851) from Budow, pp. 7-18

Tomczyk Przemysław Piotr. Elementy przyrody ożywionej w symbolice państwowej Islandii. Rich nature motifs in the state symbolism of Iceland, pp. 19-38

Köhler Piotr. Etnobotanika Podhala na podstawie ankiety Józefa Rostafińskiego (1850-1928) z 1883 r. Ethnobotany of the Podhale region based on Józef Rostafiński’s (1850-1928) questionnaire, distributed in 1883, pp. 39-98

Kustosz Dominika. Historia badań etnobotanicznych i spis roślin dziko rosnących użytkowanych na Podhalu. The history of ethnobiological studies and the list of wild plant species used in the Podhale region, pp. 99-162

ROCZNIK 2017 (7)

Chwaluk Paweł, Chwaluk Agnieszka. Zatrucie piestrzenicą kasztanowatą – zapomniany problem: doniesienie kliniczne i przegląd literatury. False morel (Gyromitra esculenta) poisoning – a forgotten problem: clinical report and literature review, pp. 7-14

Graniszewska Maja, Kapler Adam. Odpowiedź Zygmunta Glogera (1845-1910) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego ogłoszoną w 1883 r., dotycząca pogranicza Mazowsza i Podlasia. Zygmunt Gloger's (1845-1910) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire, published in 1883, concerning the Mazovia and Podlachia borderland , pp. 15-32

Stolarz Przemysław. Znajomość roślin trujących i leczniczych wśród studentów kierunków medycznych i paramedycznych z różnych regionów Polski. Knowledge of poisonous and medicinal plants among medical and paramedical students from various regions of Poland, 33-40

Köhler Piotr. Rośliny sepulkralne w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) z 1883 r. Sepulchral plants reported in Józef Rostafiński’s (1850-1928) questionnaire, distributed in 1883, pp. 41-74

Klepacki Piotr. Polska Etnobotaniczna Baza Danych – początek drogi.Etnobotanical Database of Poland – the beginnings, pp. 75-82

ROCZNIK 2016 (6)

Sucholas Joanna. Zioła i rośliny świąteczne miejskiego targowiska w Poznaniu (Wielkopolska): powrót do badań Szulczewskiego po 80 latach. Herbs and ceremonial plants of the urban marketplace in Poznan (Greater Poland): Szulczewski’s study revisited after 80 years, pp. 7-30

Klepacki Piotr. Rośliny użytkowe w Puszczy Knyszyńskiej i Beskidzie Niskim. Useful plants in the Knyszyn Forest and the Beskid Niski Mountains, pp. 31-116

Tomczyk Przemysław Piotr , Pruszkowska-Przybylska Paulina, Klejps Alicja. Symbole państwowe jako obiekt zainteresowania etnobotaniki – występowanie motywów drzew w symbolach państwowych krajów słowiańskich i ich znaczenie. National symbols as an object of interest in ethnobotany – the presence of tree motifs in the state symbols of Slavic countries and their meanings, pp. 117-128

Köhler Piotr. Rośliny święcone w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850–1928) z 1883 r. Blessed plants reported in Józef Rostafiński’s (1850–1928) questionnaire, distributed in 1883, pp. 129-190

Graniszewska Maja, Leśniewska Hanna, Galera Halina. Zielnik Zioła lecznicze... Michała Fedorowskiego jako dokumentacja badań etnograficznych Michał Fedorowski’s Medicinal herbs… herbarium as documentation of ethnographic studies, pp. 191-251


ROCZNIK 2015 (5)


Chwaluk Paweł. Zainteresowanie zbieraniem grzybów i wiedza o nich u studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej – czy jesteśmy jeszcze mykofilami? Interest in mushroom gathering and the knowledge about fungi among students of the Academy of Physical Education in Biała Podlaska: are we still mycophiles? pp. 7-14

Oklejewicz Krzysztof & Łuczaj Łukasz. Rośliny święcone kościołach w dniu Matki Boskiej Zielnej na południowych przedmieściach Rzeszowa ze szczególnym uwzględnieniem dysfanii Schradera (Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants). Plants blessed in churches on Assumption Day in the southern suburbs of Rzeszów with special reference to Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants pp. 15-26

Mackoś-Iwaszko Ewa & Lubiarz Magdalena. Motywy roślinne w ornamentyce ludowej Skalnego Podhala. Floral motifs in the folk ornamentation of the Skalne Podhale Region, pp. 27-40

Köhler Piotr. Odpowiedź Jana Liszewskiego (1852-1894) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. dotycząca Warmii. Jan Liszewski (1852-1894) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883 regarding Ermland, pp.41-46

Köhler Piotr. Odpowiedź Władysława Lubomęskiego (1841-1907) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. dotycząca okolic Lwowa. Władysław Lubomęski (1841-1907) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883 regarding the area of Lwów, pp.47-50

Kujawska Monika. Afrodyzjaki dla mężczyzn, środki antykoncepcyjne dla kobiet – na marginesie badań nad ziołolecznictwem wśród imigrantów paragwajskich mieszkających w Misiones w Argentynie. Aphrodisiacs for men, contraceptives for women – on the margins of the phytotherapy research among Paraguayan immigrants living in Misiones, Argentina, pp. 51-66

Drobnik Jacek. Manna polska od XVI do XIX w. pod względem botanicznym i leczniczym. Polish manna grass in the 16th to 19th centuries: a botanical and medicinal approach, pp.67-87

Chwaluk Paweł & Przybysz Izabella. Intoksykacje muchomorem czerwonym w Polsce – nowa tendencja na scenie narkotykowej czy współczesna adaptacja obcych tradycji? Przegląd literatury i doniesienie kliniczne. Fly agaric (Amanita muscaria) intoxication in Poland – a new trend in the drug scene or a contemporary adaptation of foreign tradition? A literature review and clinical report, pp. 89-98


ROCZNIK 2014 (4)


Łuczaj Łukasz & Köhler Piotr. Grzyby w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszonej w 1883 r. Mushrooms in Józef Rostafiński’s (1850-1928) questionnaire from 1883, pp. 5-54

Petkevičius Rolandas, Typek Joanna & Bilek Maciej. Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957) prekursorem badań etnobotanicznych na Litwie. Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957): a pioneer of ethnobotanical studies in Lithuania, pp. 55-82

Łuczaj Łukasz, Kosiek Tomasz, Stawarczyk Kinga, Hebda Klaudyna & Kotowski Marcin. Liście używane do zawijania gołąbków przez Ukraińców w rumuńskim Maramuresz: notatka etnobotaniczna. Leaves used to make sarma rolls in the Ukrainian villages of Maramureş (Romania): an ethnobotanical note, pp. 83-87

Typek Joanna, Kujawska Monika. Rośliny w wierzeniach ludowych w Słowniku wierzeń i zwyczajów słowiańskich – niedokończone dzieło Adama Fischera. Plants in Folk Beliefs in The Lexicon of Slavic Beliefs and Customs – Adam Fischer’s unfinished work, pp. 89-96

Gruszecki Robert, Myśliwiec Anna & Gruszecka Katarzyna. Wykorzystanie roślin w Wigilię Bożego Narodzenia w województwie lubelskim. Plants used on Christmas Eve in the Lublin region, pp.99-112

Köhler Piotr. Odpowiedź Kazimierza Karasiewicza na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego ogłoszoną w 1883 r. dotycząca okolic miejscowości Lwówek, Opalenica i Nowy Tomyśl. Kazimierz Karasiewicz’s response to Józef Rostafiński’s ethnobotanical questionnaire from 1883 regarding the area of Lwówek, Opalenica and Nowy Tomyśl, pp.113-116

Köhler Piotr. Odpowiedź Adama Wolińskiego (1856-1901) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Adam Woliński's (1856-1901) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, pp.117-122

Kasper-Pakosz Renata. Przegląd etnobotanicznych badań roślin sprzedawanych na targowiskach. Ethnobotanical studies of plants sold in marketplaces: a review, pp. 123-134

Pirożnikow Ewa. Rola pożywienia zbieranego z natury w życiu Polaków deportowanych do ZSRR w okresie drugiej wojny światowej. The role of foraging in the life of Poles deported to the USSR during World War II, pp.135-172


ROCZNIK 2013 (3)


Abstrakty z III Warsztatów Etnobiologii Europy Wschodniej 9-13 października 2013 / Abstracts of The Third Eastern European Ethnobiology Workshop Kików, Poland, 9-13 October 2013, pp. 7-24

Köhler Piotr. Odpowiedź Antoniego Szymańskiego na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Antoni Szymański’s response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, pp. 25-30

Kujawska Monika.. Leczenie chorób ludowych za pomocą roślin przez Polonię argentyńską z Misiones. Treating folk illnesses with plants by the Polish community in Misiones, Argentina, pp. 31-46

Köhler Piotr. Odpowiedź Romana Gutwińskiego (1860-1932) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Roman Gutwiński’s (1860-1932) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883, pp. 47-53

Łuczaj Łukasz Rośliny święcone w bukietach w dniu Matki Boskiej Zielnej w cerkwiach prawosławnych na przedpolu Puszczy Białowieskiej. Plants in bouquets blessed on Assumption Day in Orthodox churches in the vicinity of the Białowieża Forest, pp. 55-62

Graniszewska Maja, Leśniewska Hanna, Mankiewicz-Malinowska Aleksandra, Galera Halina. Rośliny użyteczne… Michała Fedorowskiego – dzieło odnalezione po 130 latach. Useful plants… by Michal Fedorowski – the work found after 130 years, pp. 63-118


ROCZNIK 2012 (2)


Abstrakty z konferencji Etnobiologia w Polsce / Abstracts from the conference Ethnobiology in Poland, pp. 7-14

Łuczaj Łukasz. Brzozowy sok, „czeremsza” i zielony barszcz – ankieta etnobotaniczna wśród botaników ukraińskich. Birch sap, ramsons and green borsch – an ethnobotanical survey among Ukrainian botanists, pp. 15-22

Mueller-Bieniek Aldona. Bulwki rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. PRESL & C. PRESL subsp. bulbosum) na stanowiskach archeologicznych. The bulbs of bulbous oat grass (Arrhenatherum elatius (L.) P. BEAUV. ex J. PRESL & C. PRESL subsp. bulbosum) at archaeological sites, pp. 23-26

Pirożnikow Ewa. Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica Houtt.) – roślina użytkowana kulinarnie w Puszczy Białowieskiej. Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) – a food plant used in the Białowieża Forest, pp. 27-32

Stawarczyk Kinga, Stawarczyk Michał & Piechowicz Bartosz. Ślimaki bezskorupowe w medycynie ludowej: przegląd literatury. Slugs in ethnomedicine: a review, pp. 33-38

Świerk Kacper. Zwierzęta, rośliny i minerały w magii miłosnej Indian Jívaro. Animals, plants and minerals in the love magic of the Jívaro Indians, pp. 39-58


ROCZNIK 2011 (1)


Łuczaj Łukasz & Kujawska Monika. Po co komu etnobiologia po polsku? Who needs ethnobiology in Polish? pp. 5-6

Fitkowski Łukasz. Bukiety zielne święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej w Sanockiem. Herbal bouquets blessed on Assumption Day in the Sanok region, pp. 7-19

Łuczaj Łukasz. Kulturowe różnice we florze przedstawionej w ilustracjach dziecięcych bajek Wielkiej Brytanii i Polski. Cultural differences between flora depicted in British and Polish children’s books, pp. 21-29

Kujawska Monika. Etnobotanika miejska: perspektywy, tematy, metody. Urban ethnobotany: perspectives, topics and methods, pp. 31-42

Kołodziejska-Degórska Iwona. Rośliny bez nazwy, rośliny o wielu nazwach – o wiedzy etnobotanicznej mieszkańców polskich wsi na Bukowinie Rumuńskiej. Plants without names, plants with many names – about ethnobotanical knowledge in Polish villages in the Romanian Bukovina, pp. 43-55

Łuczaj Łukasz. Dziko rosnące rośliny jadalne użytkowane w Polsce od połowy XIX w. do czasów współczesnych. Wild food plants used in Poland from the mid-19th century to the present, pp. 57-125

Rocznik w wersji drukowanej można zamówić w wydawnictwie
cena 40 zł
(płatne za zaliczeniem pocztowym, w cenę wliczono już koszt wysyłki).
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW


Etnobiologia Polska jest czasopismem naukowym wydawanym przez firmę AHA (z siedzibą jak adres redakcji). Przyjęte do druku prace ukazują się w wersji on-line oraz w druku - raz do roku, po skompletowaniu numeru. Artykuły publikujemy w języku polskim z angielskim streszczeniem.
Etnobiologia Polska publikuje artykuły dotyczące relacji łączących człowieka z przyrodą, w szczególności:
- przyczynki dokumentujące dawne tradycje użytkowania roślin, zwierząt i grzybów,
- doniesienia o tworzeniu się nowych zwyczajów dotyczących użytkowania roślin i zwierząt oraz nowych form oddziaływania człowieka na ekosystemy,
- prace archeobotaniczne o powiązaniach etnobotanicznych,
- prace badające znajomość elementów środowiska przyrodniczego w społeczeństwie.
Artykuły przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej, na adres:
Cykl wydawniczy jest szybki, autor otrzymuje recenzje w ciągu 4-8 tygodni.
Publikacja artykułów jest bezpłatna. Publikacja opiera się na Creative Commons Attribution 3.0 License – prawo do przedruków zachowuje autor, pod warunkiem, że poda, iż artykuł pierwotnie ukazał się w piśmie Etnobiologia Polska i zacytuje numer, rok i strony.
Jakich artykułów oczekujemy?
Publikujemy oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezłożone do druku raporty z badań oraz, po uzgodnieniu z redakcją, prace przeglądowe. Dopuszczamy też publikację tłumaczeń cennych artykułów wydanych już w innych językach, o ile nie narusza to niczyich praw autorskich. Publikujemy zarówno prace o charakterze porównawczym i syntetycznym, jak i dobrze udokumentowane informacje o użytkowaniu pewnych roślin w określonym terenie. Ważne jednak, aby prezentowane prace zawierały w części wstępnej lub dyskusyjnej odniesienia do innych badań o podobnym charakterze z omawianego terenu i/lub terenów sąsiednich.
Najchętniej przyjmujemy artykuły krótkie i zwięźle napisane, do siedmiu tys. słów. Artykuły dłuższe należy wcześniej uzgodnić z redakcją.
Przesłany nam artykuł wysyłamy do 1-3 recenzentów (zwykle 2). Autor może przesłać nam propozycje recenzentów i ich adresy e-mail (z których możemy, ale nie musimy skorzystać).
Składany do nas artykuł powinien zawierać:
- list z prośbą o publikację i ewentualnie (nie jest to konieczne) komentarzem dlaczego ten artykuł powinien być opublikowany w naszym piśmie
- na str. 1 – tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, afiliację, e-mail i telefon
- na str. 2 – abstrakt w języku angielskim, do 400 słów (można dodatkowo zamieścić abstrakt w jakimś innym języku), słowa kluczowe
- na dalszych stronach – tekst artykułu.
Tabele umieszczamy na końcu tekstu, w tym samym pliku, proszę nie używać tabel wyciętych z arkusza kalkulacyjnego a jedynie tabele w formacie WORD Ryciny przesyłamy w osobnych plikach. Ryciny większe niż 10 MB proszę przesłać pocztą na adres redakcji lub przy użyciu programu DROPBOX.
Tekst ma być w czcionce Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1, marginesy 2,5 cm. Raporty z badań mają mieć następującą strukturę: wstęp, metody, wyniki, dyskusja, podziękowania, literatura, aneksy, tabele. Zwracamy na to uwagę szczególnie etnografów przywykłych do bardziej luźnej struktury publikacji.
Przypisy w tekście np. „Kowalski & Adamski (2000) napisał, że” albo „Zjawisko to zaobserwowano już wcześniej (Kowalski & Adamski 2000). Jeśli podajemy numery stron, robimy to po dwukropku np. (Kowalski 2000: 101). Jeśli ten sam autor wydał danym roku więcej niż jedną pozycję - oznaczamy je literami np. Kowalski 2000a, Kowalski 2000b itd.


Format cytowań:

ARTYKUŁ

Kujawska M 2011. Etnobotanika miejska: perspektywy, tematy, metody. Etnobiologia Polska 1: 31-42KSIĄŻKA
Niebrzegowska S 2000. Przestrach od przestrachu: rośliny w ludowych przekazach ustnych. Wydawnictwo UMCS, Lublin

Martin GJ 1995. Ethnobotany: A Methods Manual. Chapman and Hall, London

ROZDZIAŁ

Kołodziejska-Degórska I 2008. Z czego „uwarić harbatę”? Dzikie rośliny jadane w polskich wsiach na południowej Bukowinie (Rumunia). In: Łuczaj Ł (ed) Materiały z konferencji „Dzikie rośliny jadalne — zapomniany potencjał przyrody. Przemyśl-Bolestraszyce 13 września 2007 r. Arboretum i Zakład Fizjografi i w Bolestraszycach, Bolestraszyce, pp. 219-226

ŹRÓDŁA INTERNETOWE

Strony internetowe, które są materiałami autorskimi z tytułem cytujemy jak artykuły z czasopism, podając na końcu odpowiedni link i datę dostępu w nawiasie. Stronę bez określonego autora i tytułu podajemy na końcu literatury wpierw podając jej opis w nawiasie kwadratowym:, np.
[Święto Matki Boskiej Zielnej, GOK Podegrodzie] http://gok-podegrodzie.net/strony/aktualnosci/2009/22_mbzielnej/MBZielnej.html (10.01.2010)]

Literaturę pisaną alfabetami nie-łacińskimi cytujemy używając międzynarodowej transkrypcji fonetycznej, ale w spisie literatury podajemy jeszcze dodatkowo dane bibliograficzne oryginalnym pismem zamkniętym w nawias kwadratowy zaraz po całości noty bibliograficznej pismem łacińskim.